De ringslang. Deutsches hygiene museum.

€ 85,00

Het model toont een ringslang op natuurlijke grootte (Latijn: Natrix natrix).  De basis is groen en is 44 x 16 cm.a (er zijn 6 bevestigingsmodules te zien).  De kleur van de slang is grijsachtig blauw. De slang is ongv. 74 cm lang

Verdere informatie

In 1964 werden op de Lentebeurs van Leipzig de eerste vier modellen uit de geplande serie "Beschermde amfibieën en reptielen" van het Duitse Hygiënemuseum Dresden gepresenteerd.  Deze modellen waren de vuursalamander, de boomkikker, de zandhagedis en de ringslang.
De redenen voor het uitbreiden van de productie van lesmateriaal waren als volgt:
Enerzijds nam de populatie van veel amfibieën en reptielen geleidelijk af als gevolg van de voortschrijdende ontginning van grote landbouw- en bosgebieden.  Om dergelijke dieren tegen verder uitsterven te beschermen, aangezien dit ook door overeenkomstige wetten in de DDR werd geregeld, werden nu levensechte dierenreplica's van plastic materialen gebruikt.  Ten tweede werden de tot nu toe gebruikte vloeibare preparaten als te log en moeilijk te vervoeren ervaren.  De natuurlijke kleuren en mobiliteit van de dieren gingen hier verloren.
Bij de ontwikkeling van de diermodellen werd het Duitse Hygiënemuseum Dresden ondersteund door het Museum voor Dierenwetenschappen in Dresden en het Zoölogisch Instituut van de TU Dresden.
Opmerkelijk is dat de wettelijk vastgelegde dierenbescherming in de DDR pas in 1972 begon en dat de hier gemaakte diermodellen in de jaren zestig werden gepresenteerd, zodat het initiatief als reeds bestaand kan worden omschreven.