Frederik Hendrik voor 's-Hertogenbosch

€ 25,00

 Frederik Hendrik voor 's-Hertogenbosch. Door Isings in 1926 getekend. Originele, oude schoolplaat op linnen aan stokken. Onder de afbeelding de titel: "Frederik Hendrik voor 's Hertogenbosch, 1629". Linksonder: "J.W. de Jongh, H. Wagenvoort en J.J. Moerman. Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis". Rechtsonder: "Uitgave van J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. Groningen-Batavia".
Rechts op de plaat een signatuur: "Ising / '48".

Frederik Hendrik voor 's Hertogenbosch, 1629
In kleur een afbeelding van de belegering van de stad Den Bosch. Aan de rechterkant staan militairen op gesteld. Achter en vóór de verdedigingswal bevinden zich verschillende mensen. Er vindt een ontmoeting plaats tussen twee hoogwaardigheidsbekleders en de legeraanvoerder. Op de verdedigingswal wappert een Nederlandse vlag. Op de achtergrond is de stad Den Bosch te zien met de St.Jans kathedraal en rookpluimen.

Lxb= 109x75 cm